Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

 

MINICONFERENTIE MEERGENERATIE WONEN
"Hier dromen wij van...een meergeneratie woonproject voor Hindoestanen in Den Haag"

Tijdens de miniconferentie hebben een aantal sprekers een inleiding gehouden.
O.a. dr. Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool.
Wilt u de inleiding: "Bij de wieg van een Hindoestaans woonproject voor jong en oud"
nog eens nalezen? Dat kan door nu te klikken op de inleidingpagina's  en te bekijken:
Inleiding : pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4.Hieronder volgt de volledige toespraak van Glenn Dharampal
tijdens de Miniconferentie van 21 februari 2007 over Meergeneratie Wonen
 

 MINICONFERENTIE MEERGENERATIE WONEN.
 SPREKER: GLENN DHARAMPAL


 Geachte Dames en Heren,

 Het is mij een genoegen om u vanuit deze plaats te mogen vertellen waarom wij als
 Initiatiefgroep dromen van een Meergeneratie Woonproject ten behoeve van
 Hindoestanen in Den Haag. Mijn naam is Glenn Dharampal.
 Als lid van de initiatiefgroep behoor ik tot de derde generatie die in de toekomst hoopt
 te kunnen wonen met verschillende generaties.
 Onze initiatiefgroep bestaat uit drie generaties mannen én vrouwen, die geadviseerd
 en begeleid wordt door Rosemary Samadhan van RS Woonconsultantcy, die dit
 woonconcept heeft bedacht.

 Waarom een Meergeneratie Woonproject voor Hindoestanen in Den Haag?
 Om een aantal redenen:
 In deze stad wonen ruim 45000 Hindoestanen; de grootste bevolkingsgroep met een
 niet Nederlandse achtergrond in Den Haag.
 Wij Haagse Hindoestanen hebben in deze stad bewezen dat onze aanwezigheid hier
 een meerwaarde heeft.
 Wij zijn in bijna alle sectoren vertegenwoordigd en hebben doorgaans een goede
 opleiding en een aardige positie in de maatschappij weten te verwerven.
 (Dit geldt zeker voor de tweede en derde generatie).
 Wij hebben een speciale binding met Den Haag en zijn op onze eigen manier van
 deze stad gaan houden!

 Het is alweer 20 jaar geleden dat in deze stad hét initiatief voor een woonproject
 ten behoeve van Hindoestaanse ouderen van start ging.
 Shanti Bhawan, hét eerste woonproject in Nederland, haalde niet alleen de nationale
 maar ook de internationale pers.
 De stad Den Haag zette toen een trend die navolging kreeg in diverse gemeenten!

 Vandaag staan wij in Den Haag opnieuw aan het begin van een uniek woonconcept
 waarvan wij bij voorbaat weten dat de belangstelling groot is.
 Wij zijn overtuigd van de kracht van een Meergeneratie woonconcept, waar
 gemeenschappelijke waarden als uitgangspunt zullen dienen.
 Als initiatiefnemers zijn wij van mening dat SAMEN LEVEN een meerwaarde oplevert
 en goed aansluit bij onze gemeenschappelijke woon ideeën.
 Wij zijn blij dat ook in het regeerakkoord “samen leven” een belangrijk item is.

 U zult zich afvragen waarom dan alleen maar Hindoestanen?
 Er is in eerste instantie gekozen voor Hindoestanen, omdat uit diverse onderzoeken
 blijkt dat deze groep van alle allochtone groepen het economisch gezien het beste
 doet.
 Veel Hindoestanen hebben een eigen woning. Dat is niet zo vreemd. Ook in Suriname,
 ons land van herkomst is dat het geval.
 Het hebben van eigen bezit wordt ons met de paplepel ingegeven.
 Zie het als een vorm van emancipatie en onafhankelijk zijn!
 Om misverstanden te voorkomen willen wij heel duidelijk stellen dat in dit woonconcept
 een ieder die affiniteit heeft met de Hindoestaanse doelgroep welkom is !!!

 Waarom is een Meergeneratie woonproject voor Hindoestanen zo bijzonder?
 Dames en Heren : Ondanks het feit dat wij gemiddeld 30 jaar in deze stad wonen en
 leven en onze weg als nieuwe Hagenaar in deze stad gevonden hebben, 
 voldoende geïntegreerd zijn, "WAT DAT OOK MOGE ZIJN"!, 
 missen wij een bepaalde "warmte. "
 Dat gevoel noemen wij het  "Sevagevoel" wat wij van thuis hebben meegekregen.
 
 Dit is een van de belangrijkste culturele waarden vanuit de Hindoestaanse traditie.
 Dát willen wij, zoeken wij en zullen wij geven in het meergeneratie woonproject,
 zonder daarbij erg "klef" te worden.

 In een project waar drie generaties op één locatie wonen.
 25 woningen voor ouderen met een eigen entree,
 25 tot 35 eengezinswoningen voor tweeverdieners met kinderen
 en 20 tot 35 koopappartementen voor starters.
 Maar waar er wél voldoende ruimte is voor privacy en persoonlijke
 vrijheid!

 Een project waar bijvoorbeeld jongeren boodschappen doen voor hun grootouders en
 de grootouders de kleinkinderen na school opvangen.
 Net als vroeger in Suriname hebben ouderen dan weer een "nuttige" taak in de eigen,
 Hindoestaanse samenleving.
 Met hun kinderen,kleinkinderen, vrienden en kennissen in de directe omgeving
 vereenzamen zij niet.

 Door vóór elkaar te zijn, zullen ouders en grootouders minder of pas later een beroep
 op de professionele hulpverlening zoals thuiszorg, kinderopvang  etc.doen.
 Hiermee geven wij ook invulling aan wat gevraagd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke
 Ondersteuning. (WMO).

 In een project waar wij onze culturele waarden en normen kunnen doorgeven aan
 onze  kinderen en kleinkinderen, máár ook kunnen en willen ontvangen, zónder uit het
 oog te verliezen dat wij een onderdeel zijn van deze multiculturele samenleving.

 Het is een KANS en een UITDAGING die wij met z'n allen willen aangaan.
 Dat betekent dat wij ook andere Hagenaars uitnodigen om met ons mee te werken aan
 een traditionele leefvorm op Hollandse bodem. Immers deze stad is van ons allemaal!!!

 In het prachtige boekje dat wij hebben samengesteld kunt u onze beweegredenen nog
 eens rustig nalezen.

 KUNNEN en MOGEN wij ook rekenen op de steun van het Gemeentebestuur om onze
 droom daadwerkelijk te verwezenlijken ??
 Wij zien het al helemaal voor ons: een prachtig woonproject in de Lijsterbesstraat, op
 de plaats van de HTM remise met een uitdagende architectonische uitstraling met
 Oosterse elementen waar diverse Hagenaars met elkaar samen kunnen wonen en leven.

 Tot slot willen wij Rosemary Samadhan bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons
 stelt. Evenals 20 jaar geleden staat ZIJ opnieuw aan de wieg van een uniek woon-
 concept waar Hindoestanen de hoofdrol willen en zullen spelen.

 Samen met Woningstichting Haagwonen, Projectontwikkelaar AM én
 RS Woonconsultancy GAAN WIJ er voor om het EERSTE Meergeneratie Woonproject
 voor Hindoestanen in Den Haag te realiseren.

 Doet U ook mee?
 Ik dank u voor uw aandacht.

 Den Haag 21 februari 2007

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI