Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

 

Stichting Ouderen Aan Het Woord:

Is een vrijwilligersorganisatie die vanaf september 2000 het theaterprogramma "Ouderen aan het Woord"
organiseert voor autochtone en allochtone ouderen uit voornamelijk de Haagse Schilderswijk. In een ongedwongen sfeer kunnen ouderen elkaar ontmoeten en kennis maken met elkaars kunst en cultuur. Ouderen uit diverse windstreken, met de stad Den Haag als gemeenschappelijk vertrekpunt, laten ons door middel van zang, dans, muziek, toneel en poëzie op een simpele maar doortastende manier zien dat integratievraagstukken vaak moeilijker lijken dan
ze in principe zijn. Het begint tenslotte allemaal met wederzijds respect en acceptatie.

 

 

 
 
Het volgende citaat van Mahatma Gandhi geeft heel duidelijk aan wat de essentie
 is van het programma "Ouderen Aan Het Woord":
" Ik wil dat alle culturen van alle
 landen zoveel mogelijk door mijn huis waaieren, maar ik weiger van mijn voeten
 geblazen te worden door welke dan ook"!

 

 

 

 

 
 Financiën: Sinds 2000 stelt Haag Wonen de stichting "Ouderen Aan Het Woord"
 financieel in de gelegenheid om het initiatief " een ontmoeting voor Schilderswijkers
 die overal buiten vallen"om te zetten in daden. Dit paste goed binnen de doelstelling
 van het door Haag Wonen in 1999 opgerichte Roodenburgfonds. Dit fonds ondersteunt
 financieel goede ideeën en suggesties die bijdragen aan vergroting van de leefbaarheid
 en sociale samenhang in de Schilderswijk.

 

 


 Resultaten:


 

 
 Theatervoorstellingen: De Stichting heeft tot eind 2004 25 theatervoorstellingen
 georganiseerd in het voormalige Volksbuurtmuseum. De ontmoeting tussen diverse
 culturen en generaties heeft steeds centraal gestaan in de bijeenkomsten. Ouderen
 en jongeren uit verschillende wijken van Den Haag hebben elkaar daadwerkelijk ontmoet
 in de Schilderswijk.

 
 Videofilm: "Ouderen Aan Het Woord: Een Ontmoeting in de Schilderswijk" gemaakt in
 2002. In deze film komen autochtone en allochtone ouderen aan het woord die een
 speciale binding hebben met de Schilderswijk.

 

 

 

 

 
 Kerstbal : Sinds december 2002 organiseert de Stichting rond kerstmis speciaal
 voor 50 plussers een kerstbal . Aan dit unieke feest -dat inmiddels een begrip is in
 Den Haag- nemen ruim 400 allochtone en autochtone ouderen deel. Voorafgaand aan
 het dinerdansant met champagne is er een theatervoorstelling waaraan ouderen en
 jongeren een creatieve bijdrage leveren. Kenmerkend voor het kerstbal is dat er steeds
 
gezocht wordt naar en bijzondere locatie en dat de aanwezigen in gala of traditionele
 kleding komen.

 

 

 

 
 Reizende Fototentoonstelling: De stichting "Ouderen Aan Het Woord" heeft in
 verband met haar vijfjarig bestaan een reizende fototentoonstelling gemaakt
 waarin minimaal drie generaties gewone, dus geen bekende Hagenaars uit diverse
 etnische groepen zijn geïnterviewd en geportretteerd.
 In totaal hebben tien verschillende Haagse families meegewerkt aan dit project.
 De bedoeling is om zichtbaar te maken wie de "Nieuwe Hagenaars" zijn, waar zij
 oorspronkelijk vandaan komen en wat hun binding is met het Haagse.
 Deze tentoonstelling wordt gratis beschikbaar gesteld aan scholen,
musea,
 bibliotheken, zorg-en welzijnsinstellingen etc.

 

 

 

 
 
Training Cultuurvertellers: Op initiatief van de Stichting zijn ouderen en jongeren
 getraind tot zogenaamde "cultuurvertellers". Zij gaan in gesprek met diverse
 generaties en culturen waardoor er meer begrip en interesse getoond wordt voor elkaar
 en elkaars kunst en cultuur.
 
Het publiek bestaat o.a. uit schoolkinderen en bibliotheek- en museumbezoekers.
 
 
 Boek
: Den Haag kent vele gezichten en vele generaties. Al die gezichten hebben hun
 eigen uniek en waardevol verhaal. De stichting Ouderen Aan Het Woord heeft het
 prachtige boek "
Haagse Generaties.Een Waaier Van Culturen" uitgegeven waarin
 oorspronkelijke en nieuwe Hagenaars hun binding met Den Haag verwoorden.

 

 


Toekomst

De stichting Ouderen Aan Het Woord zal de komende jaren steeds vaker jongeren betrekken bij de theatervoorstellingen en andere culturele en educatieve projecten.
De cultuuroverdracht van ouderen naar jongeren waardoor de culturele erfenis behouden blijft is een van de doelstellingen van de Stichting. Daarnaast zal de Stichting zich ook gaan inzetten om meergeneratie woonprojecten te kunnen realiseren.
_______________________________________________________________________

Bestuur Stichting Ouderen Aan Het Woord:
Rosemary K. Samadhan, voorzitter
Helouise Arjun Sharma, penningmeester
Lucette Baldew, secretaris.

 

 

 

 

Voor meer informatie en of deelname kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Stichting Ouderen Aan Het Woord
Postbus 61, 2280 AB Rijswijk
Telefoon: 06 50 85 23 87
E-mail: oahw@hetnet.nl

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI