Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

Trainingen & Cursussen

Wilt u deelnemen aan een Groepswonenproject of Meergeneratiewonen?
Of bent u professional, die wil delen in jarenlange ervaring?

RS Woonconsultancy heeft een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen,
die zeker aansluiten bij uw kennis en interesse:

= Meerdaagse trainingen voor initiatiefgroepen;
= Oriëntatie op het groepswonen van ouderen;
= Meerdaagse trainingen/informatiebijeenkomsten/rondleidingen voor professionals
   en andere geïnteresseerden;
= Deskundigheidsbevordering: hoe om te gaan met diverse culturele groepen.
   Zowel multicultureel als intercultureel.

Tijdens deze trainingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Verwachtingen over het wonen in een groep;
- Waarden en normen in een groep;
- Omgaan met verschillen/ veranderingen;
- Begeleiding bij de organisatie en het proces van initiatief tot woongroep;
- Communicatievaardigheden en conflicthantering;
- Wat is privé en wat is gemeenschappelijk? het leren omgaan met dit spanningsveld;
- Patronen in het omgaan met elkaar zoals verhoudingen tussen echtparen en
  alleenstaanden, tussen mannen en vrouwen.(Dit is ook cultureel bepaald);
- Begeleiding bij groepsvormingsprocessen;
- Omgaan met nieuwe bewoners in een bestaande woongroep;
- Communicatie en omgaan met "storingen";
- Democratisch functioneren van een woongroep.

Voor startende projecten zijn de volgende onderwerpen van belang:
- Interne organisatie, verantwoordelijkheden, inspraak en besluitvorming;
- Opmaken van beheerovereenkomsten, huishoudelijk reglementen en statuten;
- Begeleiding tijdens de bouwplanontwikkeling; overleg met actoren die bij een
  plan betrokken zijn;
- Advies bij plan van aanpak bij het opzetten van woongroepen;
- Advisering over geldende regelgeving en instanties;
- Uitvoering van woonwensen onderzoek en opstellen van woonplan.

Daarnaast komen de volgende bestuurlijke onderwerpen aan de orde:
- Meerdaagsetrainingen voor besturen;
- Basistraining bestuursvaardigheden;
- Maken van beleidsplannen en werkplannen;
- Contacten onderhouden met bewoners;
- Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
- Vaardigheidscursussen: vergaderen, publiciteit, onderhandelen en besturen, adviseren.

Vraag informatie aan over de mogelijkheden van het volgen van trainingen
of cursussen ter orientatie of professionalisering van zaken met betrekking tot woonprojecten.
Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
 


 

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI