Woonconsultancy

Woongroepen en Woonprojecten

Een adviesbureau, dat opgericht is door Rosemary Samadhan, die naast HBO maatschappelijk werk, Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
heeft gestudeerd.

Vanaf 1987 tot 2004 heeft zij gewerkt als coördinator groepswonen, bij de
vereniging Groepswonen Door Ouderen in Den Haag.
In die functie heeft zij 25 groepswonenprojecten gerealiseerd voor autochtone
en allochtone ouderen.
Zij heeft aan de wieg gestaan van het eerste groepswonenproject van allochtone
ouderen in Nederland.
Daarnaast heeft zij initiatieven ondersteund van diverse ''leefgemeenschappen'',
zoals Antroposofische-,Interkerkelijke- en Homoseksuele ouderen.

RS woonconsultancy is gespecialiseerd in allochtone en autochtone woonprojecten
en heeft een breed netwerk opgebouwd waar u als client profijt van kunt hebben.

Wat kan RS Woonconsultancy voor u betekenen ?

Met het ouder worden hebt u wellicht meer behoefte aan een veiliger woonomgeving
met mensen uit uw eigen (culturele) achtergrond.
RS woonconsultancy helpt u die omgeving te realiseren. U bepaalt zelf hoe u daar
invulling aan wilt geven.
In deze projecten is een combinatie van koopappartementen en gesubsidieerde huurwoningen mogelijk.

RS woonconsultancy kan u begeleiden vanaf de initiatieffase, tot en met de realisatie
van een woonproject.
Samen zoekt u gelijkgestemden waarmee u uw project kunt opzetten.

De consultant helpt u bij de uitwerking van uw ideeën. U kunt op haar rekenen bij
het begeleiden van het groepsproces en de planontwikkeling. RS woonconsultancy
heeft de expertise om te onderhandelen met projectontwikkelaars, aannemers en woningcorporaties, gemeenten en architecten.

Daarnaast biedt zij trainingen om de groepsprocessen soepel te laten verlopen,
waardoor de groepscohesie bewaard blijft.

 


Wilt u meer informatie over bestaande of nieuwe woonprojecten?
Ga dan direct naar de contactpagina of e-mail naar:
info@woonconsultancy.nl

© 2007 RS Woonconsultancy - Bogaardplein 114, 2284 DN Rijswijk - Telefoon: 06 50 85 23 87 - E-mail: info@woonconsultancy.nl
Foto's zijn van Fotostudio Jacobson De website is ontwikkeld door WSI